Thịt gà tẩm bột kiểu Milan

Giá bán:
180.000 VNĐ
Thông tin:
Thịt gà tẩm bột kiểu Milan