Cua lột tẩm bột chiên

Giá bán:
200.000 VNĐ
Thông tin:
Cua lột tẩm bột chiên