Cơm thịt bò truyền thống Nhật Bản

Giá bán:
79.000 VND VNĐ
Thông tin:
Cơm thịt bò truyền thống Nhật Bản