Cơm cà-ri truyền thống Nhật Bản

Giá bán:
84.000 VND VNĐ
Thông tin:
Cơm cà-ri truyền thống Nhật Bản