Bò Mỹ SirLoin sốt Balsamic nướng

Giá bán:
350.000 VNĐ
Thông tin:
Bò sốt Balsamic nướng